Follow by Email | Nowe Posty prosto na Twojego Maila

Sunday, December 28, 2014

Special Time | Ten czas(english version-at the end of this post)

.... biało ... cicho ... magicznie ... 
Mój mały świat pokrył biały puch. Zima ... Grudzień ... Święta ...
Co kryje się ze starymi, wielkimi, drewnianymi drzwiami?  Naciśnij klamkę i zajrzyj..
Migoczą światełka ..  gra piękna muzyka .. dzieciom świecą się oczy i .. mnie też jak co roku.
Europa, Polska, Szklarska Poręba, Kościół p.w. Bożego Ciała..... White ... quiet ... magic ...
My little world covered in snow. Winter ... December ... Christmas ...
What is hidden behind the old, big, wooden door? Press the handle and see ..
Lights flicker .. voices sing .. the children's eyes sparkles .. and mine too, like every year.
Europe, Poland, Szklarska Poreba, Church Corpus Christi.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...